22 okt 2020

Fairtrade! Maar kan het nog een stapje verder?

Het kan altijd beter. Sommige producten kunnen zowel fairtrade zijn als op een andere manier bijdragen aan een betere wereld. Dit zijn bv. producten die niet alleen het internationale fairtrade keurmerk dragen, maar ook biologisch gecertificeerd zijn. Of kledingstukken gemaakt van fairtrade gecertificeerd katoen en die daarnaast bijvoorbeeld door Fair Wear Foundation erkend zijn als verantwoord geproduceerd.

En andere initiatieven?
Naast fairtrade bestaan er nog meer initiatieven die op hun manier een steentje bijdragen aan een betere wereld. Deze initiatieven zijn natuurlijk ook heel waardevol. Daarom worden deze ook gewaardeerd in de Fairtrade Gemeente campagne. De campagne heeft er zelfs een specifiek criterium voor opgenomen: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

22 okt 2020

Wist U dat:

–   Max Havelaar geen koffiemerk is maar het keurmerk voor Fairtrade (eerlijke handel)?
–   Er 20 koffieproducenten in ons land zijn die koffie met het Max Havelaar keurmerk kunnen leveren?
–   Koffie met het Max Havelaar keurmerk in elke gewenste smaak en kwaliteit leverbaar is?

–   Er ook biologische fairtrade koffie is met het EKO en Max Havelaar keurmerk?
–   Het Max Havelaar keurmerk de enige echte garantie voor fairtrade koffie is?

22 okt 2020

Aan welke voorwaarden moeten deelnemende bedrijven, instanties etc. voldoen?

Bij deelnemende bedrijven en maatschappelijke organisaties moet minimaal fairtrade koffie en thee (of koffie en chocolademelk) worden gedronken op het werk. Deelnemende horeca bedrijven (restaurants) moeten minimaal twee fairtrade dranken verkopen en minimaal twee fairtrade ingrediënten voor in het eten gebruiken.

Kunt u ook meedoen als bedrijf als in uw branche Fairtrade (nog) niet aan de orde is?
Ja, dat kan. Natuurlijk is het wenselijk dat iedereen, als zij/hij producten uit ontwikkelingslanden koopt of verkoopt, Fairtrade producten verkoopt of koopt. Maar er zijn ook andere initiatieven die maatschappelijk verantwoord zijn en bijdragen aan duurzaamheid. Dit wil de Nederlandse Fairtrade Gemeente campagne bevorderen en heeft daarom het zesde criterium ontwikkeld, het zogenaamde MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) criterium.

22 okt 2020

Is Fairtrade een zaak van de gemeente?

Nee, het is een zaak van de gemeenschap Borne. Maar daar hoort, naast de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Borne ook de gemeentelijke organisatie bij. De eretitel Fairtrade Gemeente is alleen mogelijk als de gemeente en een deel van de bedrijven en maatschappelijke organisaties meedoen, en natuurlijk inwoners als kopers van fairtrade.

Wat is een Fairtrade gemeente?

Kort samengevat betekent Fairtrade gemeente dat de inwoners, bedrijven, winkels, horeca, maatschappelijke organisaties etc. inclusief de gemeentelijke overheid veel aandacht hebben voor fairtrade en relatief veel fairtrade producten gebruiken/verkopen. Hiermee geven zij aan fairtrade een warm hart toe te dragen en er ook echt werk van te maken om fairtrade producten dicht(er) bij mensen te brengen.

Een Fairtrade gemeente stelt zich op als een “wereldgemeente” en probeert er alles aan te doen om concreet werk te maken van armoedebestrijding in de armste landen van de wereld en maakt deel uit van de overkoepelende Landelijke Fairtrade Gemeenten.

In Nederland zijn medio 2020 89 Fairtrade Gemeenten, 141 gemeenten zijn bezig om ook fairtrade te worden en er zijn 6.127 organisaties die op enige wijze meedoen met fairtrade.

Nog steeds leven er op de wereld ruim een miljard mensen in extreme armoede. Meer dan 60% van alle werkenden in ontwikkelingslanden leven op of onder de armoedegrens. De Fairtrade Gemeente campagne streeft naar een wereld waarin iedereen een kans op ontwikkeling krijgt. Door te zorgen voor meer eerlijke handel stellen wij boeren en producenten in ontwikkelingslanden in staat om zelf hun levensomstandigheden te verbeteren en te bouwen aan een toekomst voor hun bedrijf, hun familie en hun omgeving.

De Stichting Fairtrade Borne heeft als doel “het bevorderen van de principes van fairtrade in de gemeente Borne en het verrichten van alle verdere werkzaamheden die daarmee, in de ruimste zin, verband houden of daartoe bevorderlijk zijn”.

Waar is deze definitie van fairtrade op gebaseerd?

  • Door het vergroten van het aanbod en het gebruik van fairtrade producten in de gemeente
  • Door het streven naar een groeiende bewustwording voor fairtrade in de gemeentelijke samenleving
  • Door het nemen van initiatieven voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de gemeente

Vanaf oktober 2014 heeft de gemeente Borne de titel Fairtrade Gemeente. Tot nog toe is deze titel iedere keer geprolongeerd.

22 okt 2020

Werkgroep Fairtrade Borne

In Borne is een breed samengestelde werkgroep actief, die bevorderde dat de gemeente de eretitel “Fairtrade Gemeente” in oktober 2014 behaalde. Deze titel behouden is het tweede doel waarnaar wordt gestreefd, want elke twee jaar moet opnieuw worden aangetoond dat aan de zes criteria voor Fairtrade Gemeente wordt voldaan

Wie zijn de drijvende krachten en wat doen zij?
De werkgroep Borne Fairtrade is de drijvende kracht. Deze werkgroep
– lobbyt bij bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties etc. voor fairtrade koffie en thee op het werk;
– lobbyt bij winkels en horeca voor het verkopen van fairtrade producten;
– bedenkt periodiek acties om fairtrade onder de aandacht te brengen en voert deze acties uit;
– houdt de website, de facebook pagina en de eigen Bornse pagina op de landelijke site bij
De werkgroepleden zijn 100% vrijwilliger.
Helaas ontvangt de Stichting tot op heden geen (structurele) subsidie.

22 okt 2020

Contact

Voor contact met de werkgroep Stichting Fairtrade Borne kunt u een e-mail sturen naar info@fairtradeborne.nl. Wij zullen dan, indien nodig, zo snel mogelijk contact met u opnemen.
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Wij helpen u graag verder op weg.
Neem gerust contact met ons op; wij staan u graag te woord.
Email: info@fairtradeborne.nl
Telefoon: 074 – 349 0745
Postadres: Oude Deldensestraat 23, 7622 LM Borne
Bankrekening: NL04 RABO 0155572075 t.n.v. Fairtrade Gemeente Borne
KvK nr. 53206983

22 okt 2020

Wat wil Fairtrade bereiken?

Fairtrade/eerlijke handel wil dat producenten in ontwikkelingslanden een kans krijgen op een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. Niet door ontwikkelingshulp, maar door fair met elkaar te handelen. Fairtrade maakt producenten en consumenten samen verantwoordelijk voor verbetering. Het is bij uitstek een ontwikkelingsmodel, dat armoede en achterstand wil omzetten in vooruitgang en ontwikkeling. Het leuke is: door fair te shoppen draag je bij aan een eerlijker wereld.
En zeg nu zelf: wie wil dat nu niet?

Waar kunt u Fairtrade kopen?
Fairtrade is te koop bij een deel van de winkels en horeca in Borne. De logo’s zijn het belangrijkst om snel te herkennen of een product fairtrade is.

22 okt 2020

Criteria voor de titel Fairtrade Gemeente

1. Er is een lokale werkgroep actief die de initiatieven neemt om de titel te behalen/behouden. Ook zorgt de groep na het behalen van deze titel dat fairtrade blijft leven binnen de gemeente. De groep is verantwoordelijk voor een jaarlijkse beoordeling waaruit moet blijken dat o.a. de gemeente nog steeds aan de criteria voldoet. De werkgroep is een heterogene groep met vertegenwoordigers uit verschillende werkterreinen.
2. Het gemeentebestuur spreekt zich uit voor fairtrade. De gemeenteraad en de verschillende gemeentelijke afdelingen verwoorden fairtrade in hun beleid en handelen hier naar.
3. In plaatselijke winkels worden eerlijke producten duidelijk zichtbaar verkocht. Plaatselijke horeca serveert fairtrade producten.
4. Lokale maatschappelijke organisaties (zoals scholen, kerken en verenigingen) en bedrijven gebruiken fairtrade producten. Er worden activiteiten georganiseerd om de kennis over en de betrokkenheid bij fairtrade te vergroten.
5. Media-aandacht. Er wordt een strategie ontwikkeld om de campagne lang in het nieuws te houden en er worden acties georganiseerd waarbij ook het publiek bij de campagne wordt betrokken.
6. De werkgroep zorgt er, door initiatieven te nemen, voor dat bedrijven en organisaties Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in hun eigen bedrijfsvoering gaan opnemen.
Voor een uitgebreide beschrijving van de 6 criteria zie www.fairtradegemeenten.nl

22 okt 2020

Wat is Fairtrade

Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst. Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging. In Nederland is Stichting Max Havelaar eigenaar van het fairtrade keurmerk.

Wij kunnen zelf dagelijks een bijdrage leveren aan armoedebestrijding. Gewoon door te kiezen voor fairtrade producten. In de supermarkt, op het werk, in een restaurant, in een kledingzaak etc.

Eerlijke handel of fairtrade richt zich op duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden, met name bij de export naar rijkere westerse landen. Via fairtrade ontvangen de producenten en arbeiders een eerlijke prijs voor hun producten en werken zij onder menswaardige omstandigheden, Dus geen kinderarbeid, geen uitbuiting en een veilige werkplek. Maar wel aandacht voor milieuvriendelijke productieprocessen.

Om een product fairtrade te kunnen noemen moeten alle partijen in de handelsketen aantoonbaar maken dat zij aan de internationale principes van fairtrade voldoen, De producten van deze initiatieven zijn te koop via verschillende groothandels, supermarkten, fairtrade winkels en warenhuizen.

15 sep 2020

Sap-trap-fiets

De jaarlijkse fairtrade week 2019 werd op zaterdag 11 mei 2019 in Borne afgesloten met een zogenaamde sap-trap-fiets, waarop iedereen die dat wil zijn of haar eigen (h)eerlijke bananen smoothie bij elkaar kon trappen.

“Verpakt in een flesje is het misschien zelfs wel leuk om moeder(dag) er de volgende dag mee te verrassen”, aldus voorzitter Menheere.

Want in 2019 stond de fairtrade banaan in de belangstelling en daar heeft de werkgroep op deze wijze op ingespeeld.