Werkgroep

De werkgroep bestaat uit een Dagelijks Bestuur

- Dini Menheere-ten Harkel, voorzitter
- Miriam Oude Wolbers-van Uhm, secretaris
- Vacature, penningmeester

en overige werkgroepleden
- Odette Evers
- vacature, mede namens de Wereldwinkel
- Wim Oldenbeuving, mede namens GroenLinks

De ambitie van de werkgroep is de Fairtrade titel te prolongeren en nieuwe activiteiten te ontwikkelen, onder meer op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de Sustainable Development Goals ("SDG"). Het stimuleren van MVO is één van de zes criteria die bij een Fairtrade Gemeente horen.

De Stichting Fairtrade Borne draait op bestuur en werkgroepleden. Allen zijn vrijwilliger, niet in dienst van de stichting en ontvangen voor hun (bestuurs)werkzaamheden geen vergoeding. Door hen gemaakte onkosten t.b.v. de stichting worden, in overleg vooraf, vergoed.