Nee, het is een zaak van de gemeenschap Borne. Maar daar hoort, naast de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Borne ook de gemeentelijke organisatie bij. De eretitel Fairtrade Gemeente is alleen mogelijk als de gemeente en een deel van de bedrijven en maatschappelijke organisaties meedoen, en natuurlijk inwoners als kopers van fairtrade.

Wat is een Fairtrade gemeente?

Kort samengevat betekent Fairtrade gemeente dat de inwoners, bedrijven, winkels, horeca, maatschappelijke organisaties etc. inclusief de gemeentelijke overheid veel aandacht hebben voor fairtrade en relatief veel fairtrade producten gebruiken/verkopen. Hiermee geven zij aan fairtrade een warm hart toe te dragen en er ook echt werk van te maken om fairtrade producten dicht(er) bij mensen te brengen.

Een Fairtrade gemeente stelt zich op als een “wereldgemeente” en probeert er alles aan te doen om concreet werk te maken van armoedebestrijding in de armste landen van de wereld en maakt deel uit van de overkoepelende Landelijke Fairtrade Gemeenten.

In Nederland zijn medio 2020 89 Fairtrade Gemeenten, 141 gemeenten zijn bezig om ook fairtrade te worden en er zijn 6.127 organisaties die op enige wijze meedoen met fairtrade.

Nog steeds leven er op de wereld ruim een miljard mensen in extreme armoede. Meer dan 60% van alle werkenden in ontwikkelingslanden leven op of onder de armoedegrens. De Fairtrade Gemeente campagne streeft naar een wereld waarin iedereen een kans op ontwikkeling krijgt. Door te zorgen voor meer eerlijke handel stellen wij boeren en producenten in ontwikkelingslanden in staat om zelf hun levensomstandigheden te verbeteren en te bouwen aan een toekomst voor hun bedrijf, hun familie en hun omgeving.

De Stichting Fairtrade Borne heeft als doel “het bevorderen van de principes van fairtrade in de gemeente Borne en het verrichten van alle verdere werkzaamheden die daarmee, in de ruimste zin, verband houden of daartoe bevorderlijk zijn”.

Waar is deze definitie van fairtrade op gebaseerd?

  • Door het vergroten van het aanbod en het gebruik van fairtrade producten in de gemeente
  • Door het streven naar een groeiende bewustwording voor fairtrade in de gemeentelijke samenleving
  • Door het nemen van initiatieven voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de gemeente

Vanaf oktober 2014 heeft de gemeente Borne de titel Fairtrade Gemeente. Tot nog toe is deze titel iedere keer geprolongeerd.