1. Er is een lokale werkgroep actief die de initiatieven neemt om de titel te behalen/behouden. Ook zorgt de groep na het behalen van deze titel dat fairtrade blijft leven binnen de gemeente. De groep is verantwoordelijk voor een jaarlijkse beoordeling waaruit moet blijken dat o.a. de gemeente nog steeds aan de criteria voldoet. De werkgroep is een heterogene groep met vertegenwoordigers uit verschillende werkterreinen.
2. Het gemeentebestuur spreekt zich uit voor fairtrade. De gemeenteraad en de verschillende gemeentelijke afdelingen verwoorden fairtrade in hun beleid en handelen hier naar.
3. In plaatselijke winkels worden eerlijke producten duidelijk zichtbaar verkocht. Plaatselijke horeca serveert fairtrade producten.
4. Lokale maatschappelijke organisaties (zoals scholen, kerken en verenigingen) en bedrijven gebruiken fairtrade producten. Er worden activiteiten georganiseerd om de kennis over en de betrokkenheid bij fairtrade te vergroten.
5. Media-aandacht. Er wordt een strategie ontwikkeld om de campagne lang in het nieuws te houden en er worden acties georganiseerd waarbij ook het publiek bij de campagne wordt betrokken.
6. De werkgroep zorgt er, door initiatieven te nemen, voor dat bedrijven en organisaties Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in hun eigen bedrijfsvoering gaan opnemen.
Voor een uitgebreide beschrijving van de 6 criteria zie www.fairtradegemeenten.nl